fbpx

ราคาน้ำมัน เคลียร์ข้อสงสัยทำไมคนไทยใช้เชื้อเพลิงแพง

ราคาน้ำมัน ถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร

น้ำมันแพง ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาสินค้าและบริการในภาคส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจ น้ำมันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตและการขนส่งสินค้าถือเป็นต้นทุนการผลิตโดยรวม เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การขนส่ง และวัตถุดิบที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้มักถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคในรูปแบบของราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาน้ำมันอย่างมาก เช่น การขนส่ง การผลิต สายการบิน โรงไฟฟ้า และการเกษตร มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการปรับขึ้นราคาเหล่านี้ ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของผู้บริโภค และอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม

ราคาน้ำมันขึ้น-ลง มาจากสาเหตุใด

1. ความต้องการน้ำมันทั่วโลก
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันที่แพงขึ้นคืออุปสงค์หรือความต้องการใช้น้ำมันที่มากขึ้น เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อมีการบริโภคเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันก็มักจะพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

2. การผลิตหยุดชะงัก
ประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน หากมีปัจจัยที่ทำให้การผลิตหยุดชะงัก เช่น ภัยธรรมชาติ สงครามความขัดแย้ง ก็อาจทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันที่ขายในประเทศไทย

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ประเทศไทยจะอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ หรือ Singapore International Monetary Exchange (SIMEX) ผู้ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ด้วยเหตุนี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์จึงเป็นราคาที่สะท้อนอุปสงค์และอุปทานของประเทศไทยด้วยนั่นเอง

4. นโยบายภาษีของรัฐบาล
ภาษีนำเข้าน้ำมันมีอิทธิพลต่อราคาขายปลีกสุดท้ายในประเทศไทย การเก็บภาษี หรือการตัดสินใจใด ๆ ด้านกฎระเบียบ มักมีส่วนทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นหรือลงลดได้

5. สถานการณ์ตลาดค้าน้ำมันโลก
ราคาน้ำมันที่ขายในประเทศไทย ยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลจากราคาตลาดน้ำมันระหว่างประเทศในแง่ปัจจัยด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันสำรอง และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ของ OPEC (องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก)

6. ต้นทุนการขนส่ง
ต้นทุนสำหรับขนส่งและกระจายน้ำมันไปยังผู้บริโภคท้องถิ่น ย่อมมีผลต่อราคาขายปลีกขั้นสุดท้าย ที่ทำให้ผู้บริโภคหน่วยครัวเรือนต้องแบกรับ

7. การเก็งกำไร
การเก็งกำไรของนักลุงทุนในตลาดน้ำมัน มีส่วนทำให้ราคาน้ำมันผันผวนในระยะสั้นได้เช่นกัน

ปั๊มน้ำมันเชลล์
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊ม

ราคาขายปลีกน้ำมัน ในประเทศไทยขึ้นอยู่กับอะไร

นอกจากเหตุผลทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น จะมีผลทำให้ราคาน้ำมันถูกหรือแพงแล้ว อีกปัจจัยที่จำเป็นต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมด้วยถึงสาเหตุที่คนไทยใช้น้ำมันแพงนั่นก็คือ โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ที่เป็นตัวกำหนดราคาน้ำมันวันนี้สำหรับจำหน่ายหน้าปั๊มน้ำมัน ได้แก่

1. ค่าต้นทุนจาก ราคาเนื้อน้ำมัน
น้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงกลั่น มีความผันผวนไปตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่งผลให้ราคาน้ำมันที่ขายหน้าปั๊มแพงขึ้น

2. ค่าภาษีน้ำมัน
การจัดเก็บภาษีน้ำมันในประเทศไทย มี 3 ประเภท คือ

2.1 ภาษีสรรพสามิต จัดเก็บโดยกระทรวงการคลังตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศ
2.2 ภาษีเทศบาล จัดเก็บโดยกระทรวงการคลัง โดยเก็บในอัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิต ตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต มาตรา 150 โดยเงินที่ได้จะส่งให้กระทรวงมหาดไทย นำไปใช้พัฒนาท้องถิ่น
2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บ 7% ของราคาขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และอีก 7% ของค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด

3. ค่ากองทุนน้ำมัน
3.1 เงินกองทุนน้ำมัน มีขึ้นตามประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไม่เกิดความผันผวนและให้อยู่ในสภาพเสถียร
3.2 เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ถูกเก็บรวบรวมตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน

4. ค่าการตลาด
ค่าการตลาดของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการคลังน้ำมัน และการขนส่งน้ำมันมายังสถานีบริการ รวมถึงกำไรที่ได้รับจากการให้บริการของสถานีบริการที่เติมน้ำมันแต่ละลิตรให้กับประชาชน

วิกฤตราคาน้ำมันแพงในปัจจุบัน ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้รถที่ใช้น้ำมันได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งดูเหมือนว่าทางออกเดียวที่จะช่วยบรรเทาภาระรายจ่ายในส่วนนี้ก็คือการใช้รถยนต์ให้น้อยลง หรือการเปลี่ยนมาใช้ยางรถยนต์ประหยัดน้ำมัน สำหรับท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง แต่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อยางรถยนต์ยี่ห้อไหนดี ขอแนะนำ NEXEN TIRE ยางเกาหลีมาตรฐานสากล มีประสบการณ์ผลิตยางรถยนต์มานานกว่า 80 ปี มียางให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด ตอบโจทย์รถทุกประเภท และตอบโจทย์ความต้องการสมรรถนะด้านต่าง ๆ

ยางรุ่น N'PRIZ SH9i
N’PRIZ SH9i ยางรถยนต์ประหยัดน้ำมัน

ในส่วนของยางรถยนต์ประหยัดน้ำมัน ขอแนะนำยางเน็กเซ็น ไทร์ รุ่น N’PRIZ SH9i ยางสำหรับรถขนาดเล็ก และขนาดกลางยี่ห้อยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ ถูกออกแบบมาให้ประหยัดเชื้อเพลิง จะขึ้นเหนือ ล่องใต้ก็พร้อมลุยไม่มีหวั่น ทั้งยังมาพร้อมกับความทนทานและความปลอดภัย บล็อกดอกยางออกแบบให้มีขนาดใหญ่เพื่อการสึกหรอที่เท่ากัน แต่ยังคงยึดเกาะได้ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเบรกด้วยบล็อกดอกยางแนวขวางแบบ 3 มิติที่แข็งแรง ถือเป็นยางรุ่นที่มีความคุ้มค่าทั้งสมรรถนะการใช้งานในเมืองและนอกเมือง มอบความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ ที่สำคัญประหยัดน้ำมันขั้นสุด สนใจยางเน็กเซ็น ไทร์ รุ่น N’PRIZ SH9i ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ NEXEN TIRE หรือเฟซบุ๊ก m.me/NEXENTHหรือสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านยางชั้นนำทั่วประเทศ และศูนย์บริการ B-Quik และ MMS ทุกสาขา หรือซื้อยางออนไลน์ทาง Shopee และ Lazada

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข่าวพลังงาน