fbpx

ยางรถยนต์ใช้ได้กี่ปี กันนะ? มาดูข้อมูลก่อนตัดสินใจเปลี่ยน

ผู้ชายถือยางรถยนต์

เปลี่ยนยางรถยนต์เมื่อถึงเวลา เรื่องที่คนมีรถไม่ควรมองข้าม

ยางรถยนต์ช่วยในการขับเคลื่อนรถยนต์ ซึ่งยางรถยนต์เหล่านี้มีระยะเวลาในการใช้งาน ควรเปลี่ยนเมื่อถึงระยะเวลา เพราะยางรถยนต์เป็นส่วนที่ต้องสัมผัสพื้นตลอดเวลา และต้องรับน้ำหนักรถ หากไม่เปลี่ยนยางตามกำหนดจะทำให้การขับขี่ไม่ปลอดภัย

วิธีการดูวันที่ผลิตยางรถยนต์

ตัวเลขบนยางรถยนต์ระบุช่วงเวลาที่มีการผลิตยาง โดยชุดตัวเลขนี้จะอยู่บริเวณแก้มยางในลักษณะตัวเลข 4หลัก มีวิธีการสังเกตดังนี้

 • ตัวเลข 2 หลักแรกจะบอกสัปดาห์ที่ผลิตยาง
 • ตัวเลข 2 หลักสุดท้ายจะบอกเลข 2 ตัวสุดท้ายของปีคริสตศักราช (ค.ศ.) ที่ผลิตยาง

ตัวอย่าง เช่น บนแก้มยางระบุตัวเลข 1422 หมายความว่ายางรถยนต์เส้นนี้ถูกผลิตขึ้นในสัปดาห์ที่ 14 ของปี ค.ศ. 2022 เมื่อตรวจดูตามปฏิทินก็จะทราบได้ว่ายางถูกผลิตในช่วงเดือนมีนาคม 2022

วิธีการระบุตัวเลขวันที่ผลิตยางรถยนต์แบบนี้เป็นวิธีการสากล ยางรถยนต์ทุกแบรนด์จะต้องมีการระบุเอาไว้ เพื่อความสะดวกในการคำนวณอายุยาง และรู้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ยางเส้นนั้น ๆ ก่อนจะต้องเปลี่ยนยาง

สัญญาณที่ควรเปลี่ยนยางรถยนต์

รถยางแบน
การเปลี่ยนยางช่วยลดปัญหาที่เกิดกับยางได้

ยางรถยนต์เป็นหนึ่งในอะไหล่รถยนต์ที่ต้องมีสำรองติดรถเอาไว้เวลาเดินทาง เป็นการเตรียมความพร้อมที่ไม่ควรมองข้ามของผู้มีรถ สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้ต้องเปลี่ยนยางรถมีดังนี้

1. ครบอายุการใช้งานยางรถยนต์

ยางรถยนต์มีอายุการใช้งานของตนเอง สังเกตอายุจากวันที่เริ่มผลิตยาง ซึ่งยางรถยนต์มีอายุกี่ปี นับจากวันผลิตนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ผลิตยางด้วย จึงควรเลือกยางรถยนต์คุณภาพดี ยี่ห้อน่าเชื่อถือ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางมักจะแนะนำว่า อายุยางรถยนต์ 5 ปี ถือเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ควรเปลี่ยนยางเมื่ออายุยางอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี และพิจารณาจากสภาพของยางรถยนต์ด้วย หรือเปลี่ยนเมื่อรถวิ่งครบ 50,000 กิโลมตร

2. ยางรถยนต์เสื่อมสภาพ

นอกจากเรื่องอายุของยางที่เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนยางแล้ว สภาพยางรถยนต์ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน โดยสภาพยางรถยนต์ที่ควรเปลี่ยนมีดังนี้

 • ดอกยางจางลง ร่องลึกของดอกยางตื้นขึ้น มีรอยถลอกบริเวณผิวยาง
 • แก้มยางมีรอยแตกที่เห็นได้อย่างชัดเจน ยางแบนเร็วกว่าปกติ
 • ยางบวม ซึ่งจะเริ่มบวมตั้งแต่บริเวณแก้มยาง

3. อุบัติเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ บางครั้งก็ส่งผลกระทบต่อยางรถยนต์เช่นกัน และเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ อุบัติเหตุที่มักส่งผลกระทบต่อยางรถยนต์ ได้แก่

 • ยางแตก หรือยางระเบิด มักเกิดจากการที่รถลื่นไถล ติดหล่มแล้วเร่งเครื่องจนยางแตก
 • ยางรั่ว มักเกิดจากการขับรถไปเหยียบของมีคมบนพื้นถนน แล้วของมีคมนั้นกรีดยางจนรั่ว

การเลือกยางรถยนต์ที่ดีมีส่วนอย่างมากในการถนอมยางให้ใช้งานได้นานขึ้น ควรเลือกยางที่เหมาะกับรถยนต์ที่ขับ และผลิตจากวัสดุที่ดี เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง

การดูแลรักษายางรถยนต์อย่างถูกวิธี

ซ่อมยางรถยนต์
การดูแลยางรถยนต์ช่วยยืดอายุการใช้งานยางได้

ยางรถยนต์จะเสื่อมสภาพได้รวดเร็วขึ้นถ้าไม่มีการดูแลอย่างถูกวิธี เริ่มได้ตั้งแต่การเลือกยาง การจัดเก็บยาง และการใช้งานยาง ดังนี้

การเลือกยาง

 • เลือกยางให้เหมาะขนาดรถ

รถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายขนาด ยางแต่ละเส้นจะระบุขนาดเอาไว้ ควรเลือกยางรถยนต์ที่มีขนาดพอดีกับรถยนต์ ไม่ควรเลือกล้อที่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป เพราะจะส่งผลต่อการขับขี่

 • เลือกยางให้เหมาะกับการรับน้ำหนักรถ

ยางแต่ละเส้นจะมีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักไม่เท่ากัน เช่น ยางเส้นหนึ่งรับน้ำหนักได้ 450 กิโลกรัม/เส้น เท่ากับว่ารถคันนั้นจะรับน้ำหนักหลังจากใส่ยาง 4 เส้นได้ 1,800 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ำหนักที่เหมาะกับรถขนาดเล็กเท่านั้น

การจัดเก็บยาง

ยางรถยนต์เป็นอะไหล่ที่ต้องมีติดรถ ซึ่งยางที่ซื้อเป็นอะไหล่ควรจัดเก็บให้ถูกต้อง ควรตั้งยางเป็นแนวตั้ง เพื่อไม่ให้ยางเสียทรง และหากตั้งยางบนพื้น ควรหมั่นมาหมุนยางเพื่อเปลี่ยนจุดสัมผัสพื้นเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้ยางด้านใดด้านหนึ่งรับน้ำหนักมากจนเกินไป

การใช้งานยาง

หลังจากเปลี่ยนยางครบทั้ง 4 ล้อแล้ว ควรให้ความสำคัญกับการใช้งานยางที่เหมาะสม เพื่อให้ยางใช้งานได้นานขึ้น

 • เติมลมยางอยู่เสมอ

ควรหมั่นเติมลมยางอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ยางแบน เพราะลมยางที่อ่อนจะทำให้การรีดน้ำของยางทำได้ไม่ดี ส่งผลให้ยางยุบตัวและเคลื่อนตัวได้ช้า

 • หลีกเลี่ยงทางขรุขระ

เส้นทางขรุขระที่เต็มไปด้วยหินกรวด ของมีคมต่าง ๆ มีโอกาสทำให้ยางรั่ว และต้องเปลี่ยนยางก่อนเวลาอันควร หากเลี่ยงทางขรุขระได้ควรเลี่ยง

 • หมั่นตรวจสภาพยางรถยนต์เป็นประจำ

การตรวจสภาพยางรถยนต์อยู่เสมอ ช่วยให้เห็นปัญหาของยางได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เปลี่ยนยางได้อย่างทันท่วงที

อายุการใช้งานของรถยนต์มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนที่ 3 – 5 ปี หรือทุก ๆ การวิ่ง 50,000 กิโลเมตร แต่ก็มีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนยางก่อนเวลา หากยางเสื่อมสภาพหรือเกิดอุบัติเหตุจึงควรเลือกยางคุณภาพดีตั้งแต่ต้น ผู้ที่มองหายางคุณภาพดีต้องนึกถึงยาง NEXEN TIRE ที่ผลิตและจำหน่ายยางมาอย่างยาวนาน สามารถติดต่อเลือกซื้อและขอคำแนะนำเรื่องยางได้ที่ NEXEN TIRE THAILAND หรือ Facebook Inbox : m.me/NEXENTH