fbpx

จองทะเบียนรถออนไลน์ เปิดขั้นตอนการจองที่ทำง่าย มือใหม่ก็ทำได้

จองทะเบียนรถออนไลน์

วิธีการจองป้ายทะเบียนออนไลน์

ป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นสิ่งที่ติดอยู่ด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์ เพื่อระบุตัวตนของรถยนต์แต่ละคน เมื่อจะออกรถยนต์ใหม่จึงต้องมีการจองป้ายทะเบียนรถ เพราะทะเบียนป้ายแดงเป็นเพียงป้ายทะเบียนชั่วคราว เมื่อถึงเวลาต้องมีการเปลี่ยนแทนด้วยป้ายทะเบียนตัวจริง ซึ่งป้ายทะเบียนรถสามารถจองได้ผ่านกรมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด และจองออนไลน์สำหรับรถในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ความสำคัญของป้ายทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นสิ่งที่ติดมากับรถ แต่ในช่วงแรกจะเป็นป้ายทะเบียนพื้นสีแดง หรือที่คนนิยมเรียกว่ารถป้ายแดง หรือทะเบียนป้ายแดง ต่อมาจึงมีการเปลี่ยนเป็นทะเบียนป้ายขาว เพราะรถป้ายแดงมีข้อจำกัดในการขับขี่บางประการ เช่น รถป้ายแดง ขับต่างจังหวัดไม่ได้ และขับในเวลาวิกาลไม่ได้ ขับได้เฉพาะในพื้นที่ที่ระบุบนป้ายทะเบียนเท่านั้น ทำให้เจ้าของรถต้องรีบเปลี่ยนป้ายทะเบียนโดยเร็วที่สุด ตามกฎหมายกำหนดระยะเวลาการใช้ป้ายแดงไม่เกิน 30 วัน หากเกินจากนั้นจะผิดกฎหมายทันที

ป้ายทะเบียนรถพื้นขาวเป็นป้ายทะเบียนที่พบเห็นได้มากที่สุดบนท้องถนน ซึ่งจริง ๆ แล้วรถยนต์ไม่ได้มีเพียงป้ายทะเบียนขาวเท่านั้น ยังมีป้ายสีอื่น เช่น ป้ายทะเบียนพื้นเหลืองสำหรับรถบรรทุก รถรับจ้างต่าง ๆ ป้ายทะเบียนพื้นเขียวสำหรับรถเช่า ป้ายทะเบียนรถพื้นกราฟิกสำหรับป้ายทะเบียนรถที่ประมูลมา เป็นต้น ความสำคัญของป้ายทะเบียนจึงเป็นสิ่งที่ระบุตัวตนของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของรถยนต์ผ่านสีพื้นหลังป้ายทะเบียนและสีตัวอักษร และบอกลำดับรถยนต์ผ่านเลขป้ายทะเบียน ซึ่งป้ายทะเบียนจะมีความแตกต่างกันทางใดทางหนึ่ง อาจจะตัวเลขหรือตัวอักษร เพื่อแยกรถคันหนึ่งออกจากรถคันอื่น เจ้าของรถควรจองป้ายทะเบียนให้เร็วที่สุด

ขั้นตอนการจองป้ายทะเบียนออนไลน์

เลขทะเบียนรถ
เลขป้ายทะเบียนมีความสำคัญต่อรถยนต์

ทางกรมขนส่งทางบกกำหนดให้รถยนต์ทุกคันมีทะเบียนตัวจริงภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกรถ บางคนอาจจะให้ศูนย์รถเป็นผู้จองป้ายทะเบียนให้เพื่อความสะดวกและง่ายดาย แต่เจ้าของรถก็สามารถจองเองได้ โดยจองทะเบียนรถกรมขนส่งจะเปิดให้จองทุกวัน เวลา 10.00 – 16.00 น. ซึ่งการจองทะเบียนออนไลน์ ต้องเป็นรถที่ออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นจึงจะจองได้ หากรถยนต์ออกที่ต่างจังหวัดจะต้องจองที่กรมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดแทน ขั้นตอนการจองทะเบียนรถยนต์ 2566 ออนไลน์ ด้วยตนเอง ดังนี้

 • เข้าสู่ระบบของ dlg.co.th เลือกจองเลขทะเบียนรถยนต์
 • คลิกดู “ตารางจองเลข” เพื่อดูว่าวันนี้มีเลขทะเบียนใดให้จองบ้าง
 • หากต้องการจองในวันดังกล่าว ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล เลขตัวถัง (เลขคัสซี) ยี่ห้อรถยนต์ เบอร์โทรศัพท์ และเลขทะเบียนที่ต้องการจอง (ไม่สามารถเลือกหมวดอักษรได้)
 • ตรวจสอบการจอง หากได้เลขทะเบียนที่ต้องการให้เก็บหน้าจองเป็นหลักฐานในการจดแจ้งเลขทะเบียนนั้น

ข้อดีของการจองเลขทะเบียนด้วยตนเองคือจะสามารถเลือกเลขที่ชอบได้ เหมาะกับคนที่มีความเชื่อเรื่องเลขทะเบียนรถมงคล คนที่จองทะเบียนรถออนไลน์ กทม. จึงสามารถเลือกเลขที่ถูกใจได้ด้วยตนเอง ส่วนคนที่จองผ่านกรมการขนส่งต่างจังหวัดต้องสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้เลขที่ต้องการ

จองทะเบียนรถออนไลน์ ยกเลิกได้ไหม

หลังจากจองเลขทะเบียนออนไลน์ไปแล้วพบข้อผิดพลาดในการจอง อยากจะขอยกเลิกได้ไหม คำตอบคือไม่ได้ การจะยกเลิกเลขทะเบียนที่จองสำเร็จแล้วไม่สามารถทำได้ โดยหากต้องการเปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่จะต้องรอระยะเวลา 90 วัน หรือ 3 เดือน จึงจะสามารถยื่นเรื่องของเปลี่ยนเลขทะเบียนรถได้
นอกจากการจองทะเบียนได้เลขที่ไม่ชอบแล้ว อาจมีข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลที่ทำให้ใช้เลขทะเบียนนั้นไม่ได้เช่นกัน โดยหากเป็นข้อมูลสำคัญ เช่น เลขประจำตัวประชาชน หากมีการกรอกผิก ไม่ตรงกับชื่อ ระบบอาจมีการแจ้งเตือนให้แก้ไขก่อนบันทึก แต่ข้อมูลบางอย่างที่ผิด เช่น รุ่นรถ ประเภทรถ อาจจะไม่มีการแจ้งเตือนก่อน เมื่อจองทะเบียนรถได้แล้วจะไม่สามารถใช้ป้ายทะเบียนนั้นได้ เพราะข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริง ต้องรอ 90 วัน หรือ 3 เดือนจึงจะสามารถยื่นจองทะเบียนรถใหม่ได้

ป้ายทะเบียนหาย ทำยังไงดี?

 

ป้ายทะเบียนรถยนต์มีความสำคัญมาก หากเกิดกรณีป้ายทะเบียนรถยนต์หายจะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ป้ายทะเบียนใหม่โดยเร็วที่สุด ซึ่งขั้นตอนการขอป้ายทะเบียนใหม่ไม่ต้องแจ้งความ แต่สามารถดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกได้เลย มีขั้นตอนขอป้ายทะเบียนใหม่ ดังนี้

 • ยื่นเอกสารที่กรมการขนส่งทางบก โดยเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ เล่มทะเบียนรถตัวจริง บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่เจ้าของรถมาดำเนินการด้วยตนเอง หรือใบรับมองอำนาจ ในกรณีที่เจ้าของไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ยื่นพร้อมบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • หากรถติดไฟแนนซ์จะต้องมีเอกสารจากไฟแนนซ์ด้วย
 • รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
 • จ่ายค่าธรรมเนียม แบ่งเป็นค่าบริการ 5 บาท ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถทั่วไป 100 บาท และป้ายประมูล ราคา 600 บาท
  รับเอกสารแทนป้ายทะเบียนเพื่อใช้ในช่วงที่รอป้ายทะเบียนใหม่ และเป็นหลักฐานในการรับป้ายทะเบียน
  เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ร้องเพื่อให้มารับป้ายทะเบียนเมื่อป้ายทะเบียนเรียบร้อย โดยปกติการทำป้ายทะเบียนใหม่จะต้องรอ 15 วันจึงจะรับป้ายทะเบียนได้

ป้ายทะเบียนรถยนต์มีความสำคัญต่อการใช้งานรถ เพราะช่วยในการระบุตัวตนของรถแต่ละคันได้ ทำให้เวลามีการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจึงมีใบสั่งออนไลน์ส่งตรงถึงที่อยู่ได้

การขับรถที่ปลอดภัยนอกจากจะใส่ใจกฎจราจร เช่น การอ่านป้ายจราจร การต่อภาษีและพ.ร.บ.รถยนต์ และการดูแลป้ายทะเบียนรถแล้ว ยังต้องใส่ใจเรื่องสภาพรถยนต์ด้วย โดยเฉพาะยางรถยนต์ที่ต้องรับแรงกระแทกตลอดเวลา ควรเลือกยางคุณภาพดี แนะนำยางรถยนต์ NEXEN TIRE ยางสัญชาติเกาหลีใต้ มีความนุ่มเงียบสุดโดดเด่น ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ อยู่ที่ไหนก็เป็นเจ้าของยาง NEXEN ได้ หรือจะสั่งซื้อยางรถยนต์ออนไลน์ ทาง NEXEN ก็มีร้านค้า Official ทั้งใน Shopee และ Lazada ให้เลือกซื้อกันได้อย่างสะดวกสบาย