fbpx

ประกันยางรถยนต์ NEXEN บาด บวม แตก เปิดขั้นตอนการเคลมหลังซื้อ

จับยางรถยนต์

เลือกซื้อยาง NEXEN TIRE มั่นใจหลังซื้อ เคลมง่ายไม่ยุ่งยาก

ยางรถยนต์มีอายุการใช้งานประมาณ 2 – 3 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร ผู้ใช้รถควรรู้ว่ายางรถยนต์ใช้ได้กี่ปี เพื่อให้สามารถเปลี่ยนยางได้ทันเวลาก่อนที่ยางจะเสื่อมสภาพ ซึ่งการเปลี่ยนยางรถยนต์ควรเลือกยางที่คุณภาพดี น่าเชื่อถือ มาจากผู้ผลิตที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มาอย่างยาวนาน และ NEXEN TIRE ก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีประสบการณ์การผลิตยางมาอย่างยาวนานกว่า 80 ปี พร้อมการันตีคุณภาพด้วยรางวัลความพึงพอใจจากผู้ใช้ชาวเกาหลีใต้ 12 ปีซ้อน นอกจากคุณภาพที่ผู้ใช้จะได้รับจากยางรถยนต์ NEXEN TIRE แล้ว ยังมีโปรโมชั่นประกันยางรถยนต์บาด บวม แตกที่เพิ่มความคุ้มในการซื้อยางอีกด้วย

โปรโมชั่นรับประกันยางรถยนต์ NEXEN

โปรโมชั่นบาด บวม แตก
NEXEN TIRE มีการประกันยางบาด บวม แตก

NEXEN TIRE มีโปรโมชั่นรับประกันยางรถยนต์กรณีบาด บวม แตก สามารถเคลมได้ 1 ปี หรือระยะทาง 25,000 กิโลเมตร โดยมีเงื่อนไขและวิธีการรับสิทธิ์ ดังนี้

เงื่อนไขการรับประกัน

1.) ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์การประกันยางภายในระยะเวลา 14 วันหลังการซื้อ สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ หรือสแกน QR Code บนยางรถยนต์ แล้วทำตามขั้นตอน หากซื้อยางออนไลน์จะได้รับสิทธิ์การประกันยางรถยนต์ NEXEN TIRE โดยอัตโนมัติ

2.) โปรโมชั่นนี้ครอบคลุมกรณีที่ยางบาด ยางบวม และยางแตกจากการใช้งานปกติ ไม่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ หรือความตั้งใจทำลายยางเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม

3.) ระยะเวลาการรับประกันจะอยู่ที่ 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตรหลังการซื้อเท่านั้น ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขใดถึงก่อน

4.) การรับสิทธิ์จะใช้ได้กับร้านค้าที่ผู้ซื้อไปเปลี่ยนยางเท่านั้น รวมถึงผู้ที่ขอเคลมจะต้องเป็นผู้ซื้อตามชื่อที่กรอกลงในใบรับประกัน

5.) การเปลี่ยนยางใหม่จะได้ยางรุ่นและขนาดเดิม ยกเว้นจะไม่มียางรุ่นนั้น ๆ จึงจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกันแทน หากยางเส้นที่เปลี่ยนมีราคาสูงกว่าเส้นเดิม ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างด้วยตนเอง

6.) หลังการเปลี่ยนยาง ยางเส้นเดิมที่พบปัญหาจะตกเป็นของบริษัทเอเชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด ทันที

7.) หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่ายาง เช่น ค่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ค่าเปลี่ยนและติดตั้ง ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการรับสิทธิ์ประกันยางบาด บวม แตกกับ NEXEN

 • สแกน QR Code หรือเข้าสู่เว็บไซต์ NEXEN TIRE เพื่อลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อรับสิทธิ์การประกันยางรถยนต์
 • ลงทะเบียนเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการเคลมยางรถยนต์

การเคลมจากหน้าร้าน:

 • เมื่อเกิดปัญหาให้ผู้ซื้อนำยางที่มีปัญหาติดต่อยังสาขาที่เปลี่ยนยาง พร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อยืนยันการซื้อ
 • เตรียมหลักฐาน คือ สำเนาทะเบียนรถและสำเนาบัตรประชาชน โดยชื่อต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อย
 • ร้านค้าจะทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ลูกค้า แล้วส่งยางเส้นเดิมคืนให้บริษัทเอเชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด

การเคลมออนไลน์:

 • ติดต่อแอดมินเพื่อแจ้งปัญหา พร้อมแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ
 • ระบุร้าน B-Quik เปลี่ยนยาง สาขาใกล้บ้าน พร้อมนัดหมายวันและเวลาผ่านทางแอดมิน
 • เปลี่ยนยางเส้นใหม่ตามเวลานัด พร้อมคืนยางเส้นเก่า เพื่อให้ร้านประสานงานส่งต่อมายังบริษัทเอเชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด

การรับสิทธิ์ประกันยางรถยนต์กับ NEXEN TIRE ไม่ยุ่งยากเลย ใช้เวลาลงทะเบียนไม่นาน แต่ได้รับความคุ้มครองยาวนานถึง 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร ซื้อยาง NEXEN TIRE ทุกครั้งจึงไม่ควรลืมลงทะเบียนรับประกันเสมอ

การรับประกันตลอดอายุการใช้งานยาง NEXEN

กองยางรถยนต์
หลังการซื้อยางจะมีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานจาก NEXEN TIRE

นอกจากโปรโมชั่นการรับประกันยางรถยนต์ บาด บวม แตกแล้ว ยังมีการรับประกันจากโรงงาน หรือการประกันยางรถยนต์ตลอดอายุการใช้งานด้วย แต่จะรับเคลมเฉพาะยางที่เกิดปัญหาจากกระบวนการผลิตเท่านั้น มีข้อจำกัดที่ควรรู้ก่อนเคลมดังนี้

 • ก่อนการเคลมจะต้องมีการตรวจสอบว่าปัญหาของยางเกิดจากความผิดพลาดจากโรงงาน ทั้งกระบวนการผลิต การออกแบบ และวัสดุในการผลิตเท่านั้น
 • การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากการใช้งานยางผิดประเภท เช่น การใช้งานโดยไม่มีการสลับล้อ การสึกหรอของดอกยางตามกาลเวลา การถอดและประกอบยางไม่ถูกต้อง
 • ในขั้นตอนการตรวจสอบ ผลการตัดสินของบริษัทเอเชียไทร์เวนเจอร์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับประกันยางที่ NEXEN TIRE จัดเต็มทั้งการรับประกันช่วงแรกซื้อ และรับประกันตลอดการใช้งาน ซึ่งจากการผลิตยางรถยนต์มากว่า 500,000,000 เส้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ยังไม่เคยมีการเรียกคืนเลยสักครั้ง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการผลิตที่สูง ยางที่ได้จึงคุณภาพดี เหมาะกับการใช้งานในรถยนต์ คนที่มองหายางรถยนต์อย่าลืมเก็บ NEXEN TIRE ไว้พิจารณาเป็นยางติดรถ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก m.me/NEXENTH